DANE KONTAKTOWE

a-m-p studio Sp. z o.o.

05-500 Piaseczno ul. Rejtana 19a

Pracownia: 02-681 Warszawa,

"Point House" - al. Wyścigowa 14 lok.702

tel. 22 489 68 97, 668 396 866; fax. 737 19 42

e-mail: ampstudio@ampstudio.com.pl

Nr KRS 0000298071 REGON 141267277 NIP 123-11-37-461

Kapitał zakładowy Spółki wpłacony: 50.000,-zł

Szukaj